Unrecognized URL type 'https://www.youtube.com/channel/UCck3Iy4BXlENaKLFNuFZY_Q'
Læs mere om 10er.app

Volt Danmark er dit europæiske parti i Danmark. Volt er det første paneuropæiske parti i Europa, vi har de samme politiske ambitioner i hele Europa og samarbejder om at finde de bedste løsninger baseret på videnskab - borger til borger. Vil du støtte op?

1 andre støtter allerede Volt Danmark.

Når du støtter Volt, så støtter du Politik som det burde være: At vi løser vores fælles problemer sammen, at vi lærer aktivt af hinanden og deler de bedste løsninger på tværs af grænser. Borger til borger, nedefra og op - baseret på videnskab, ikke ideologi. Vi laver politik til 21. århundrede.